Mixtur - zapytanie o poziom wysterowania

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Mixtur - zapytanie o poziom wysterowania

Mixtur
Witam,
Jak w Audacity ustawia się poziom wysterowania sygnału wejściowego?
Próbuję nagrywać z odtwarzacza DVD (używając wejścia liniowego)  i
dźwięk nagrywa się mocno przesterowany.
Pozdrawiam
Mixtur


-------------------------------------------------------
This SF.net email is sponsored by: Splunk Inc. Do you grep through log files
for problems?  Stop!  Download the new AJAX search engine that makes
searching your log files as easy as surfing the  web.  DOWNLOAD SPLUNK!
http://sel.as-us.falkag.net/sel?cmd=lnk&kid=103432&bid=230486&dat=121642
--
Audacity-help mailing list
[hidden email]
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/audacity-help